Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. nr. 12/1875; 8/1919; nr. 19–20/1923; nr. 3/1955;
  • Bjørn Johanson: Kirke i verdens hverdag. Bergen 1989
  • Sjømannskirkens årsberetning 1917
  • Sjømannskirkens årbok 1949
  • Heftet «Våre stasjoner 1», Den norske Sjømannsmisjon 1980
Del