Andre verdenskrig

Sjømannskirken ble et viktig samlingssted under andre verdenskrig. Til tross for at den skandinaviske skipsfarten på Leith var lav i krigsårene, økte likevel antallet skandinaver som oppholdt seg i Leith og Edinburgh i denne tiden. 14 000 personer – familier i eksil, soldater og krigsseilere – fant veien til sjømannskirken bare i løpet av det første krigsåret.

Noe som også preget den første perioden av krigen i Leith var de mange torpederte skipene utenfor kysten. Mange av krigsseilerne som hadde vært trofaste gjengangere på leseværelsets sosiale sammenkomster hver torsdag og søndag kom ikke tilbake uken etter. Sjømannskirken fikk stadig meldinger om krigsseilere som omkom på havet.

I tillegg til arbeidet ved kirken utførte krigstidsprestene, først Leif Brunvand (sjømannsprest i Leith 1940–1941) og deretter Norman Salvesen (sjømannsprest i Leith 1941–1948) også en rekke andre oppgaver. De holdt gudstjenester en gang i uken ved Port Edgar, en norsk marinestasjon like utenfor Edinburgh. Og annenhver søndag kveld ble marinesoldatene fraktet med buss til sjømannskirken i Leith. I begynnelsen av krigen besøkte Brunvand en norsk militær treningsleir opprettet i Glasgow tidlig i 1940, for å trene norske sjøfolk i handelsflåten og hvalfangere i krigføring. Men når treningsleiren senere samme året ble flyttet lenger vekk til Dumfries, fikk leiren sin egen feltprest. Sjømannspresten i Leith besøkte også nordmenn i Glasgow før det ble åpnet egen sjømannskirke her i 1941. Og i 1942 etablerte Sjømannskirken leseværelse i Buckie nord i Skottland, administrert fra sjømannskirken i Leith.

Edinburgh og Leith ble i det hele spart for de mange bombeangrepene under krigen, men en av de få bygningene som ble skadet var sjømannskirken. 7 mars 1941 eksploderte en landmine like ved kirken. Taket i leseværelset ble totalskadet og kirketaket delvis skadet. Dører og vinduer ble også blåst inn, og en del av interiøret ødelagt. Både kirken og leseværelset ble midlertid reparert, men ble ikke fullstendig utbedret før i 1949.

Del