Eget leseværelse

I 1879 åpnet Sjømannskirken også et eget leseværelse i et leid lokale i Sailors Home, etter modell fra leseværelsene i britiske sjømannsmisjoner. Leseværelset ble holdt åpent hver kveld i ukedagene, og i tillegg til bibellesning og religiøse samtaler kunne sjøfolkene også høre på foredrag, lese aviser, blader og bøker, og skrive brev hjem til sine kjære. En av de mest populære tilbudene på leseværelset var imidlertid bildefremvisning fra «lanterna magica» – en datidens prosjektor.

Etter å ha holdt til i enda et lokale nede i havneområde, i andre etasje over et spritutsalg, tok daværende sjømannsprest Johan Fredrik Lund (sjømannsprest i Leith i perioden 1878–1887) i begynnelsen av 1880-årene initiativet til å få bygget et eget leseværelse like ved siden av kirken. Støttekommiteen samlet enda en gang inn penger, og i 1885 stod leseværelset ferdig. 

Da leseværelset for første gang ble åpnet i 1879 nede i dokkene, ble det ikke en umiddelbar suksess. I de første årene var det kun mellom 3–12 sjømenn som dukket opp hver gang på de ulike arrangementene. Det nye leseværelset som ble bygget i 1885 var imidlertid mer innbydende enn de tidligere lokalene, og flere sjømenn begynte å finne veien hit. I året 1896 registrerte sjømannspresten over 8000 besøk på leseværelset.

Del