Hvorfor i Leith?

Hvorfor etablerte Sjømannskirken sin aller første stasjon akkurat i Leith? Her ankom langt færre skandinaviske sjøfolk enn i andre europeiske havnebyer. Til sammenligning ankom ca. 1400 norske sjømenn Leith i midten av 1860-årene, mens mellom 10–12 000 norske sjøfolk var innom London hvert år i samme periode.

Det var i Leith den unge teologen Johan Cordt Harmens Storjohann (1832–1914) høsten 1863 kom for å studere den skotske frikirkens historie, og det var her han fikk kallet sitt om å starte arbeid blant skandinaviske sjøfolk i utenlandske havner. En viktig grunn til at den første stasjonen ble opprettet i Leith var også at Storjohann fikk støtte for saken sin blant en gruppe lokale, velstående skandinaviske og skotske skipsredere og konsuler, som i juli 1864 dannet komiteen «Scandinavian seamen’s Mission for Leith and other Ports in the Firth of Forth».

Av medlemmene i komiteen som jobbet mest aktivt for saken var den norske skipsrederen (og senere også svensk-norsk konsul i Leith) Christian Salvesen, den danske generalkonsulen Walter Berry og den skotske skipsrederen John Warrack. Og komiteen garanterte ett års lønn for en norsk misjonær som kunne virke bland skandinaviske sjøfolk i området, om bare Storjohann kunne finne en velegnet kandidat hjemme i Norge.

Del