Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Alston Kennerly: British Seamen’s Missions and Sailors’ Homes 1815 to 1970. Voluntary Welfare Provision for Serving Seafarers. University of Plymouth, 1989
  • Leif Brunvand: Glimt og Gløtt fra arbeidet i skotske havner. Den norske sjømannsmisjon i krigsårene 1940–1945. Den norske sjømannsmisjons forlag, Bergen 1946
  • Bud & Hilsen nr. 1 og 2/1865; nr. 10/1879; nr. 12–13/1949; nr. 20/1950
  • Roald Kverndal: Seamen’s Missions: Their Origin and Early Growth. A Contribution to the History of the Church Maritime. William Carey Library, 1986
  • Norges Officielle Statistik, Ny Række: «Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1880», Udgivne efter Foranstaltning af Departementet for det Indre, Christiania 1881
  • John Russel: The Story of Leith, 1920
  • Helge Sandvig: «Ny stortrafikk kan nu ventes til Leith. Vår eldste sjømannskirke står ennu sterkt.» Aftenposten 29.8.1964
  • Sven Schartum: Over hav og i fremmed havn. Historisk utsikt over Norges sjøfart og Den norske sjømannsmisjon, Olaf Norlis Forlag, Oslo 1943
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 1949–1954; 1955–1969; 1970–1981
  • Statsarkivet i Bergen. Norsk kirke i utlandet/Sjømannsmisjonen (SAB/S.M). Gruppe 1. Stasjonene/Skotske havner (Leith), Brev fra Severine Hansen til bestyrer for Den norske Forening til Evangeliets Forkyndelse for Skandinaviske Sømænd i fremmede Havne, Leith 21. august 1868

Del