Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 11/1972
  • Våre stasjoner, hefte 2. Den norske sjømannsmisjonen 1980
  • Sjømannskirkens årbøker 1970–1981

Del