Andre verdenskrig

Under andre verdenskrig var Liverpool og de andre havnene i  Merseyområdet utgangspunktet for den omfattende allierte skipstrafikken over Atlanterhavet. Byen var dermed full av norske sjøfolk. I årsberetningen fra 1946 fortelles det at det kunne ligge 30 norske skip inne på samme tid, og at sjømannskirkens kapasitet var sprengt. Enklere ble det ikke av at byen ble utsatt for en vedvarende bombing fra det tyske flyvåpenet. I England var det bare London som ble verre rammet enn Liverpool, og en regner med at 4000 mennesker ble drept i bombingen kalt The Liverpool Blitz.

Sjømannspresten i Liverpool under krigen, Alf van der Hagen, gav i 1947 ut sine beretninger fra krigsårene i byen. Blant annet forteller han følgende om hvordan de fikk tiden til å gå:

Etter som det stadig gikk en del hyresøkende i land, folk som tok seg ferie og pust i bakken når det trengtes, gikk vi i gang med en liten gymnastikk- og fotballklubb. Vi kjøpte utstyr og ansatte trener, som ble betalt gjennom kirkens kontor. Vi fikk tak i et stort og flott gymnastikklokale. Og tre kvelder i uken, bombing eller ikke bombing, hadde vi våre faste to timer med god og sund mosjon under fotball-Hansens kyndige instruksjon. Det viste seg å være utmerket for oss alle sammen, og gikk bra helt til vårt prektige lokale ble rekvirert av R. A. F og vi ble husville. Men fotballen samlet stor interesse. Og kirkelaget eller «Kjerkelaget» ble snart et fotballag som det sto respekt av med store seire over hollendere og polakker, ja enda til over forholdsvis gode engelske amatørlag. Det var en sunn og samlende atspredelse for mange sjømenn i disse årene.    

Del