Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 9 1948; nr. 1/2000
  • Bjørn Johanson: Kirke i verdens hverdag. Bergen 1989
  • Alf van der Hagen: Der brenningene brøt. I sjømannsmisjonens tjeneste i krigsårene 1940–1945. Den norske sjømannsmisjons forlag, Bergen 1947
  • Heftet «Våre stasjoner 1». Den norske Sjømannsmisjon 1980
  • Om den svenske Gustav Adolphkirken: http://www.nordicliverpool.co.uk [lesedato 26.10.2013]
  • Sjømannskirkens årbok 1991–1993
Del