Nedgangstider

En gang i tiden var norsk flagg ofte å se i dokkene. Den gang var det mengder av norske sjøfolk som gikk på land og på kirken. Slik er det ikke lenger.

SJØMANNSKIRKENS ÅRBOK 1982–1984

Krisetid og store omveltninger i norsk skipsfart fra 1970-årene av lot seg også merke i Liverpool. Antallet norske skipsanløp på havnen gikk stadig nedover, og i 1992 ble den norske sjømannskirken derfor til slutt solgt. Sjømannskirkens virksomhet ble i stedet flyttet til den svenske Gustav Adolfskyrkan. Samarbeidet med den svenske kirken fungerte godt, og de fleste i den norske menigheten fortsatte å delta på gudstjenestene også etter flyttingen. Den faste menigheten til sjømannskirken i Liverpool bestod hovedsakelig av norske krigsseilere. Svært mange krigsseilere var på et eller annet tidspunkt innom Liverpool i løpet av andre verdenskrig, og flere av dem slo seg ned i byen etter krigen.

Frem til 2002 var det fortsatt en egen norsk sjømannsprest i Liverpool, men den sterke nedgangen i norske skipsanløp gjorde at stillingen ble trukket tilbake. En lokalt ansatt norsk husmor fortsatte arbeidet ved den svenske kirken. I 2012 trakk også den svenske kirken seg ut fra Liverpool, men en skandinavisk menighet driver fortsatt arbeid fra Gustav Adolfskyrkan.

Del