Den første sjømannskirken

1. mai 1872 ble Ebenezerkirken i Surry Docks innviet. Sjømannskirken var bygget med innsamlede midler og på en tomt donert av et av dokkompaniene. De første årene lå hovedparten av de norske skipene i havn nettopp i dette området, og sjømannskirken var dermed bare en kort spasertur unna for sjøfolkene.

De norske skipene var mange i 1870-årene, noe sjømannsprest Morten Kierulfs (i London i perioden 1873–1878) skildring bekrefter:

«Kommer man en Søndagsmorgen gjennom alle disse Dokker til vor norske Kirke, er det et skjønt Syn å se udover denne Flag- og Vimpelsmykkede Skov af Master, der omslutter en til alle Sider, saa langt Øiet kan naa, og vort norske Flag hævder tilfulde sin Plads, thi det vaier ud fra hvert andet Skip.»

(Kirke i verdens hverdag).

En religiøs oppvåkning blant norske sjøfolk i denne perioden førte til stor tilstrømning til gudstjenestene, og Ebenezerkirken ble snart for liten.

Del