Leseværelset i Commercial Road

I første halvdel av 1880-årene sluttet seilskutene å gå inn til dokkene i nærheten av sjømannskirken, og i årene fram mot første verdenskrig ble det slutt på den regulære skipstrafikken opp og ned Themsen. Omleggingen av skipstrafikken gjorde at kirkens beliggenhet ikke lenger var så ideell. For å bøte på dette ble det åpnet et leseværelse i Commercial Road nær Regent Canal Dock, hvor mange av de norske seilskutene nå la til kai. Dette leseværelset ble holdt åpent fram til 1923.

Del