Ny sjømannskirke i 1927

Etter krigens slutt ble behovet for en ny og mer sentralt plassert kirke enda tydeligere. I tillegg til å ligge langt fra havneområdene hvor de norske skipene nå ankom var den gamle Ebenezerkirken også for liten, manglet kjøkken og elektrisitet. Organisasjonen hadde mange lokale støttespillere i det norske miljøet i London, og fikk gjennom disse samlet inn de nødvendige midlene til formålet. Plasseringen for den nye kirken ble lagt nær inngangen av Rotherhithe-tunnelen (tunnelen som går under Themsen, ferdigstilt i 1908), slik at kirken skulle være tilgjengelig både for sjøfolkene som oppholdt seg på sørsiden og nordsiden av elven. 24. juni 1926 ble grunnsteinen lagt ned av daværende kronprins Olav, som også var til stede ved innvielsen av kirken 26. juni året etter. Kirken fikk navnet St. Olavs kirke, og her har sjømannskirken holdt til siden.

Åpningen av den nye kirken førte til en enorm økning i besøkstallene. Mens Ebenezerkirken hadde hatt ca. 1200 besøkende i 1926, ble det notert 33 000 besøkende i den nye St. Olavskirken i 1931. Trolig hadde dette mest å gjøre med den nye kirkens beliggenhet.

Del