En kirke i stadig endring

Det høye aktivitetsnivået skulle likevel ikke vare. Etter mange år med ekspansjon og kontinuerlig vekst for sjømannskirken på Mallorca, har pågangen de siste årene gått tilbake. I 2010 måtte stasjonen gi avkall på assistentstillingen, og det ble siste sesong med vinterassistenter. Sjømannskirkens hovedstyre vedtok også at leseværelset skulle legges ned, men på grunn av et stort lokalt engasjement ble dette omgjort. Leseværelset ble siden drevet videre på frivillig basis.

I 2013 har kirken kun to fast ansatte. Dette skyldes til dels at antallet nordmenn som kommer til Mallorca har gått ned, dels at det er andre grupper nordmenn som ferierer på øya. Mens det tidligere var svært mange pensjonister, kommer det i dag flere unge og barnefamilier. Dette er grupper som sjømannskirken tradisjonelt sett ikke har stått like sterkt hos.

For å utgjøre et attraktivt alternativ for barnefamilier og unge, startet kirken blant annet i 2010 barnegruppen «Vaffelrøra», og begynte med kveldsarrangementer. Ved å flytte arrangementene til kveldstid ble det enklere for de fastboende nordmennene som jobber på Mallorca, å delta. I 2013 startet kirken også arbeidet med å få på plass nattevandrere etter samme modell som har vært prøvd i Ayia Napa. Nattevandring er et tilbud rettet mot unge nordmenn som kommer til Syden for å feste. Natteravnene gir ut gratis vann, og hjelper dem som har vært utsatt for ulykker å komme seg på sykehus.

Del