En menighet i vekst

Gjennom 1990-årene kom stadig flere nordmenn til Mallorca. I 1995 var det rundt 1000 fastboende skandinaver og 65 000 langtidsturister. I 2002 hadde tallet langtidsturister økt til 100 000 mennesker. Både menighet og geografisk utstrekning vokste for kirken. Området kirken dekket var blitt utvidet til både Mallorca, Ibiza og Menorca, og fra 2003 ble det også gjort regelmessige besøk til Barcelona. I tillegg til mange korttidsturister hadde Barcelona også fått et betydelig antall fastboende nordmenn. Sjømannskirken hadde ikke egne lokaler i Barcelona, men fordi mange ønsket å gifte seg i byen fikk en i stand en avtale som gav tilgang til en vakker klosterkirke til vielser.

Del