Fra «Kjerka i baren» til sjømannskirke ved stranden

Med stadig økende aktivitet og et stort hopp i antall turister stod Sjømannskirken overfor et valg på Mallorca. Skulle de fortsette å ha en omreisende virksomhet med gudstjenester på hoteller, eller skulle de satse offensivt og etablere sine egne lokaler?  

Sjømannskirken valgte det siste alternativet, og i 2002 etablerte de seg i leide lokaler ved stranden i Palmanova. Dette hadde mange fordeler. Blant annet kunne de nå drive fra en lokalitet som lå mer sentralt til i forhold til hvor de norske turistene befant seg. Kirkelokalet var fleksibelt, og kunne brukes både til kirkerom og til kafé. I kjelleren på det nye lokale var det aktivitetsrom, og i vintersesongen arrangerte kirken både malerkurs, treskjæringskurs, internettkurs og brødbaking. Staben ble også utvidet, først med diakon og senere også med assistent.  

Del