Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 10/1996
  • Tom Granseth:«Norsk Turisme», www.ssb.no [lesedato 26.7.2013]
  • Hjemmeside for sjømannskirken på Mallorca, www.sjømannskirken.no [lesedato 26.7.2013]
  • Sjømannskirkens årbøker 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
Del