Andre verdenskrig

Leseværelset i Manchester ble helt i begynnelsen av andre verdenskrig et viktig samlingspunkt for norske, danske og svenske sjøfolk. Julaften 1940 falt en bombe like ved huset. Dører og vinduer ble slått inn, og veggene fikk store sprekker. Huset stod, og de skandinaviske sjøfolkene fikk derfor likevel feiret jul på leseværelset.

De første krigsårene var skipstrafikken på Manchester stor. Men frykten for at slusene i kanalen opp til byen skulle bli ødelagt og skipene bli innesperret, gjorde at skipstrafikken gikk drastisk tilbake. Virksomheten ved Sjømannskirkens leseværelse ble derfor midlertidig innstilt i 1941.

Resten av krigen brukte den norske regjeringen leseværelset som klubblokale for nordmenn i området, og de satte huset i stand igjen etter skadene som var blitt påført etter bombenedslaget. I 1945 ble huset igjen overtatt av Sjømannskirken, men virksomheten kom aldri i gang igjen.

Del