Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda 

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 7&8/1928
  • Guri Hjeltnes: Handelsflåten i krig 1939-1945. Krigsseiler. Krig, hjemkomst, oppgjør. Bind 4. Grøndahl og Dreyers Forlag, Oslo 1997
  • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk sjømannsmisjon i hundre år. Bergen 1964

Del