Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 9/1913; 11/1913; nr. 10/1921; nr. 9/1928
  • Vilhelm Vilhelmsen: Den norske sjømannsmisjon i 75 år, 1864–1939. Festskrift utgitt av foreningens hovedstyre, J. D. Beyer A.S Boktrykkeri, Bergen 1939
  • Sjømannskirkens årbøker 1949–1954
Del