Egen kirke

Behovet for en egen kirke i Miami hadde vært åpenbar i årevis, ettersom mangelen på et eget kirkerom gjorde det vanskelig å invitere til faste og hyppige arrangementer. Likevel var det ikke før i 2011 at H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits kirke, Scandinavian Church and Center kunne innvies. Innvielsesfesten varte i tre dager, og kanskje mest jubel var det da mannskoret Bislett Bad & Rundkjøring fra Oslo hoppet ut i det nye kirkebassenget.

Sjømannskirken tilbyr per 2014 en rekke tjenester og aktiviteter for både sjøfolk og fastboende. I tillegg til oppsøkende arbeid, gudstjenester og vielser, arrangerer kirken mellom annet søndagsskole, barnegrupper, ungdomskor, filmkvelder torsdagsklubb og åpen kirke.

Del