Kilder

Skrevet av Silje Een de Amoriza/Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Fyrlykta. Menighetsblad for Sjømannskirken i Miami – nr. 1–4/10; nr. 1–4/11
  • Intervju med kronprinsessen fra åpningen av kirken, www.aftenposten.no, [lesedato 5.11.2013]
  • Skip og Kirke 1977–1985
  • Sjømannskirkens årbøker 1970–1981; 1982–1984; 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
Del