Sjømannskirke og hverdagskirke

Gjennom 1990-årene og første halvdel av 2000-årene var den norske skipstrafikken, og særlig da cruisetrafikken, på Miami stadig økende. På slutten av tiåret skiftet imidlertid en rekke av cruisebåtene anløpshavn, i tillegg til at de norske containerskipene mer eller mindre forsvant fra Port of Miami.

I samme periode økte imidlertid interessen for norske investeringer i området, og flere nordmenn flyttet til Miami. Det ble derfor lagt mye arbeid i å skulle fungere som en hverdagskirke for de fastboende – med mellom annet månedlige gudstjenester og arrangementer hver torsdag kveld. Samarbeidet var tett med de norske miljøene som den norske shippingklubben og Sons of Norway. Kirken fungerte også fremdeles som støtteapparat for norske studenter og turister i området.

Del