Ny giv

Skipstrafikken på Mobile tok seg opp igjen, og sjømannskirken startet på ny arbeidet havnebyen i 1927, men nå underlagt sjømannskirken i New Orleans. Det store børskrakket i New York i 1929 med den følgende økonomiske depresjonen, skapte imidlertid igjen svært dårlige vilkår for skipsfarten. Samtidig begynte amerikanske myndighetene å håndheve immigrasjonslovene mye strengere enn tidligere, og arbeiderne ved sjømannskirken ble nektet oppholdstillatelse. Virksomheten måtte derfor igjen innstilles i 1931.

I 1941 ble arbeidet i Mobile gjenopptatt enda en gang. Sjømannskirken fikk en ny blomstringstid under krigen, og driften fortsatte fram til 1948.

Del