Kilder

Skrevet av Historikarverksemda.
Kilder
Skip og Kirke nr. 3/1973; nr. 4/1975; nr. 4/1976

Sjømannskirken: Våre stasjoner, 1980

Sjømannskirkens årbøker, 1970–1981

Del