1772 Prytania Street

Det var tidligere assistent ved sjømannskirken i Mobile, Andreas Gjertsen, som ble den første bestyreren av Sjømannskirkens stasjon i New Orleans. Han ble værende som bestyrer helt fram til 1926. Dette året fikk sjømannskirken i New Orleans (som den siste gjenværende sjømannskirkestasjonen i gulfhavnene – virksomhetene i Pensacola, Mobile og Gulfport var nå nedlagt) status som selvstendig stasjon, og sjømannsprest Olaf Lohne ble den første presten som ble ansatt i full stilling ved kirken.

Fra 1909–1927 holdt sjømannskirken i New Orleans til i enkle lokaler i 1057 Magazine Street, men i 1927 ble en større villa i 1772 Prytania Street innkjøpt til ny sjømannskirke. Her var det plass til både kirkerom, leseværelse, kontor og leiligheter. Den nye kirken ble offisielt innviet 11. november 1928. På denne adressen holder sjømannskirken fremdeles til i dag. Lokalene er imidlertid ikke lenger de samme. I 1964 ble det gitt klarsignal for å rive den gamle villaen, og bygge nytt på samme tomt. Grunnsteinen ble lagt ned av kong Olav 28. april 1968, og den nye kirken ble offisielt innviet i november samme året.

Del