En kirke i stadig omstilling

De siste tiårene har kirkens arbeid endret karakter. Som i så mange andre byer har antallet norske sjøfolk og norske skip gått tilbake. Naturlig nok er derfor arbeidet ved kirken i New Orleans i større grad preget av aktiviteter og tilbud rettet mot fastboende nordmenn i området. I New Orleans kommer det i tillegg hvert eneste år et stort antall norske turister til byen. Mange av disse finner veien innom sjømannskirken, hvor de vet de kan finne en trygg havn, og om de er heldig, også skikkelig god musikk.

Del