Jazzkirke og hverdagskirke

New Orleans regnes som Jazzens hovedstad, og dette har selvsagt også satt sitt preg på sjømannskirken. Den har fått tilnavnet «Jazzkirken», og musikken har blitt et av kirkens faste varemerker. I tillegg til å arrangere mange konserter, holder kirken også jazzgudstjeneste med faste innslag av lokale musikere. «Jazz & Barbecue», «Jazz Lunch» og «Jazz & Dessert» blir også arrangert, men årets desiderte høydepunkt er Scandinavian Festival, hvor kirken blir forvandlet til et festivalområde i flere dager. Her blir både skandinaviske og lokale artister invitert til å opptre, og det serveres også tradisjonell skandinavisk mat.

Gjennom musikken har sjømannskirken i New Orleans blitt en kjærkommen institusjon for både norske og amerikanske musikere. Otto Kikkan Sættem, en av initiativtagerne bak Moldejazzen, fortalte i Bud & Hilsen nr. 3/1990 om sitt møte med Jazzkirken:

«Da vi kom til flyplassen i New Orleans, ble vi møtt av sjømannspresten som fortalte at vi skulle spille på sjømannskirka, forteller Sættem. Vi ble litt forundret alle i reisefølget men tenkte at vi fikk stille opp. Ingen av oss var særlig kirkevante, og ikke tenkte vi på at jazzmusikk var noe særlig egnet til kirke-bruk. Det var Paul O. Daasvand som var prest i New Orleans da, og møtet med ham og sjømannskirka var en stor opplevelse for oss alle. Vi kom tilbake flere ganger, og i 1978 var jeg også med på en større USA-turne med Ytre Suløen. Da var det en selvfølgelighet for oss å holde konsert på i kirka… Mitt personlige møte med sjømannskirkene på denne måten fikk meg til å revurdere hele min oppfatning av kirke og kristendom.»

BUD & HILSEN NR. 3/1990

På tross av kallenavnet Jazzkirken, er det ikke bare fest og musikk som preger sjømannskirken i New Orleans. Kirken er til daglig mer en hverdagskirke enn en jazzkirke – skipsbesøk, diakonalt arbeid, dåp, bryllup og begravelser utgjør hverdagen for kirkens arbeidere.

Del