Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 3/1990; nr. 6/1990
  • «Den norske sjømannsmisjon i Gulfhavnene 1876–1956», hefte utgitt av Kirkerådet i New Orleans ved jubileet i november 1956
  • Sjømannskirkens årbøker 1949–1954; 1955–1969; 1970–1981; 1983–1993; 1994–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013
  • «Våre stasjoner 2». Den norske Sjømannsmisjon 1980
Del