Flytting og atter flytting

I slutten av 1970-årene ble det klart at sjømannskirkens framtid ikke lenger lå i «Sjømannsmisjonens katedral» på 33 First Place. For det første hadde endringer i skipsfarten gjort havnene i Brooklyn utdaterte. Skipsfarten gikk i stadig større grad over til konteinerfrakt, og anløpene ble flyttet til moderne havner i andre deler av byen eller til nabostaten New Jersey. De norske båtene som tidligere hadde anløpt bare et steinkast fra kirken, la nå til havn flere timer unna. I tillegg hadde også nabolaget rundt kirken skiftet karakter. Tidligere hadde det vært utpreget norsk, men slik var det ikke lenger. I 1980-årene var nabolaget blitt hovedsaklig italiensk og katolsk. Italienerne likte godt den norske sjømannskirken, og sjømannspresten poengterte i årsrapporten for 1980: «Vi føler oss ikke som skolisse i spagettien – tvert om. Naboene korser seg bare ved tanken på at vi en gang i fremtiden kanskje skal flytte.»

På tross av at kirken var en populær nabo, var dens dager i Brooklyn over. De norske fastboende hadde i stor grad flyttet til Manhattan, og det var klart at Sjømannskirken måtte flytte etter. I 1984 ble «Katedralen» i Brooklyn solgt, og Sjømannskirken flyttet til nye lokaler i East 49th Street på Manhattan. Det viste seg imidlertid raskt at disse lokalene var alt for små, og bare åtte år senere flyttet kirken igjen. Denne gangen til 317 East 52nd Street. Dette ble de fjerde lokalene til sjømannskirken i New York.

Del