Første verdenskrig

Under første verdenskrig ble sjømannskirken en viktig forbindelse mellom Norge og nordmenn i USA. Mange ønsket å sende penger eller brev hjem, samt oppbevare penger på sjømannskirken. Etter hvert leide sjømannskirken ut over 1000 postbokser til sjøfolk, og behandlet på det meste om lag 140 000 postsaker i året. Fram til 1920 yret det med liv i havnene, og også sjømannskirken var godt besøkt.

Del