Kilder

Skrevet av Historikarverksemda

Kilder

  • Bud og Hilsen nr. 1/1995
  • Den Norske Sjømannsmisjon i New York 100 år, Festskrift utgitt av sjømannskirken i New York
  • Guri Hjeltnes: Krigsseiler: krig, hjemkomst, oppgjør. Oslo 1997
  • Bjørn Johanson: Kirke i verdens hverdag. Bergen 1989
  • Roger Kvarsvik: «Tante Klara». Dråpen nr. 2/2009
  • Heftet «Våre stasjoner 2». Den norske Sjømannsmisjon 1980
  • Film om Ørkenen Sur, thelmax.no,
  • http://thelmax.no/?p=268 [lesedato 26.11.2013]
  • Firda folkeblad om Ørkenen Sur 1. oktober 1930, «8 norske sjømenn i naud drakk seg ihel laurdag», www.nb.no [lesedato 26.11.2013]
Del