Egen kirke

I 1890 innviet Sjømannskirken egen kirke i Newport. Og i Bud & Hilsen nr. 5/1890 finner vi følgende stemningsrapport ført i pennen av sjømannspresten i Leith, Anton Prytz, som var tilstede under høytideligheten: «Det var en ikke liden Skare af fastboende Skandinaver og skandinaviske Sømænd, som hin Søndag kom op med Morgentrænet fra Cardiff. De skandinaviske Skibe i Newport Dokker var smukt prydede med Flag, og da Solen ved Gudstjenestens Begyndelse brød gjennem de regntunge Skyer, laa der rigtig Feststemning også over de ydre Omgivelser. Thi det tør jeg tro, at der var Feststemning ogsaa over de ydre Omgivelser.»  

Byggingen av den nye kirken var hovedsakelig finansiert av den norske skipsmekleren August Bernhard Tellefsen bosatt i Cardiff, som samtidig også fikk reist en lignende kirke i Barry Docks. Den nye sjømannskirken i Newport var en liten langskipskirke i jern, bygget i flukt med den gamle kirken de før hadde leid – og som nå ble innredet som leseværelse. Samme året som kirken ble innviet, fikk stasjonen også egen assistent bosatt i Newport.

Del