Kirken flyttet til Swansea

Det ble etter hvert mindre skipstrafikk i dokkene hvor sjømannskirken lå, ettersom skipene ble flyttet over til nye kaiområder. I 1909 ble kirken derfor flyttet til Swansea, hvor Sjømannskirken hadde etablert seg to år tidligere. I Newport fortsatte virksomheten i leide lokaler som lå mer hensiktsmessig til. I 1914 ble det innkjøpt en eiendom i 107 Commercial Road, som foruten kapell og leseværelse også hadde bolig for assistenten.

Norske skipsanløp på Newport gikk ytterligere tilbake i mellomkrigstiden, og Sjømannskirkens virksomhet ble derfor nedlagt i 1927.

Del