Kort liggetid

Sjømannspresten fortalte også at liggetiden for de norske skipene i havn var kort. Mange skip kom bare inn for å bunkre, og var seilt igjen før han i det hele tatt hadde fått vite at de var i havn. Han hadde det likevel travelt, og det var vanskelig å rekke på alt: «naar en saa er alene ved en station, og skal være vaktmester selv, er det umulig at naa saa meget en kunde ønske. Men min bil har hjulpet mig meget i arbeidet i denne kolossalt utstrakte havn.»

Del