Viktig eksporthavn

Norfolk hadde i slutten av 1920-årene ca. 170 000 innbyggere, og var en betydelig eksporthavn. Først og fremst var den verdens største kullhavn, i tillegg til utskipning av blant annet tobakk, olje og bomull. 

Allerede i 1929 rapporterte pastor Ravnan at det var blitt holdt 31 høymessgudstjenester med 996 tilhørere, tre kvelder med aftensang med tilsammen 67 tilhørere, 22 fester og utflukter med 895 deltakere, 69 husbesøk, 49 hospitalbesøk hos 116 pasienter og 3 fengselsbesøk. «Naar en saa tar i betragtning at læseværelset har været aapent bare vel 2 maaned, er 1146 personers besøk ganske godt. Julehøitiden gjorde naturligvis sit til at der blev saa mange,» berettet presten.

Del