Nedleggelse

Etterkrigstiden var preget av store økonomiske svingninger og til slutt økonomisk stagnasjon i North Shields. Som i så mange andre britiske byer ble nedgangen i kullindustrien i perioden fulgt av en avindustrialisering. Med dette forsvant også de norske skipene som fraktet kull, og i 1967 ble derfor virksomheten i North Shields innstilt og sjømannskirken solgt.

Del