Populære gudstjenester

Peter N. Meyer var første sjømannsprest ut i 1865. De første gudstjenestene ble holdt i Odd-Fellows Hall i North Shields, og samlet opp til 200 sjømenn. Meyer holdt også gudstjenester hver søndag formiddag i Sailors Bethel i Newcastle.

Ellers holdt han bibeltimer ombord i de skipene som hadde store kahytter. Bibeltimene ble kunngjort ved hjelp av lanterne eller dueflagg, og kunne samle opptil 50 sjømenn. Sjømannspresten gikk på sykebesøk, skipsbesøk, og utførte også kirkelige handlinger i det skandinaviske immigrantmiljøet i byen.

Det første året foretok Meyer 600 skipsbesøk. Han prøvde også i den utstrekning det var mulig å besøke Sunderland, West Hartlepool og Middlesbrough, hvor mange norske skip hvert år kom til havn. Allerede i sin første årsrapport melder han at det gjerne skulle vært ansatt en assistent for å lette på arbeidet. Når man i ettertid ser på omfanget av arbeidet til Meyer, er det ingen tvil om at mannen måtte ha vært et arbeidsjern av sjeldent slag.

Heldigvis skulle han få avlasting. Et par år senere var assistent på plass, og også utenfra fikk Sjømannskirken hjelp.

Del