Strid om byggingen av egen kirke

I april 1868 startet Sjømannskirken byggingen av en egen kirke. Men hvor kirken skulle plasseres hadde vært et stridsspørsmål. Det skandinaviske miljøet i Newcastle som i stor grad hadde bidratt til finansieringen av kirken ønsket at den skulle ligge der. Sjømannskirken og den svensk-norske konsulen insisterte imidlertid på at sjømannskirken skulle bygges i North Shields hvor mesteparten av sjøfolkene ankom – og slik ble det. Sjømannskirken i North Shields ble innviet i desember 1868.

Del