Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bjørn Johanson: Kirke i verdens hverdag. Bergen 1989
  • Kirke og Virke nr. 2/2009; nr. 3/2013
  • Sjømannskirkens årbok 1985–1988; 1989–1990; 2000–2002
  • Sjømannskirkens årsmeldinger 2003–2013

Del