Religiøst, kulturelt og sosialt sentrum

Mye av sjømannskirkens innsats ble de første årene konsentrert rundt de mange norske barnefamiliene, studentene og au-pairene som ønsket en samlingsplass i Paris. Og en av de aller første faste tilstelningene var «Graut-treff», hvor spesielt norske studenter og au-pairer møtte opp.

I 2000-årene har antallet norske au-pairer i Paris gått betydelig tilbake, og per 2014 er de mest ivrige brukerne av sjømannskirkens tilbud studenter og familier som er utstasjoner i byen i forbindelse med jobb. Sjømannspresten i Paris representerer Sjømannskirken i hele Frankrike, og besøker hvert år også byer sør i landet for å nå ut til nordmenn som befinner seg der.

Siden det nye kirke- og kultursenteret ligger et stykke utenfor sentrum er det ikke så mange som bare tar turen innom leseværelset, slik som har vært vanlig ved andre sjømannskirker i andre byer. Besøkene legges som regel til kirkens faste arrangementer, som gudstjenester, småbarnstreff, barneklubb eller den årlige basaren. Sjømannskirken i Paris er også blitt et viktig kulturelt sentrum for nordmenn i Frankrike, og både 17. mai og julehøytiden samler mange.

Del