Sosialsaker og fengselsbesøk

Det sosiale arbeidet har stått i sentrum for Sjømannskirkens engasjement i Pattaya. Sykebesøk og hjemmebesøk har vært viktig, ettersom det er mange eldre nordmenn med helseproblemer som oppholder seg i området. I 2011 dro sjømannskirken ut på i underkant av 1000 slike besøk. Fengselsbesøk har blitt en annen viktig oppgave, og Thailand var i 2013 et av landene i verden hvor flest nordmenn satt fengslet. Andre problemer som sjømannskirken har satt søkelyset på er alkoholisme.

Thai-norske barn og deres familier har utgjort en viktig målgruppe for sjømannskirken, som har fulgt med på barnas oppvekstsvilkår i Pattaya. I 2011 sendte sjømannsprest i Pattaya Lars Henrik Haugan en bekymringsmelding til Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet, hvor han bad om at det burde settes i gang tiltak. Blant annet burde barna tilbys språkopplæring og undervisning om norsk kultur og levesett, og familiene bli orientert om eventuelle rettigheter i det norske hjelpeapparatet. I 2011 søkte Sjømannskirken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om midler til å kartlegge situasjonen til thai-norske barn i Thailand. Rapporten ble levert i 2013, og antydet at så mange som 300 thai-norske barn kunne være utsatt for omsorgssvikt. Rapporten fikk i etterkant skarp kritikk for manglende vitenskapelig tilnærming, kildegrunnlaget og for å fremstå som stigmatiserende. Thai-norske foreninger har likevel uttrykt at de ønsker et samarbeid med sjømannskirken i Pattaya om å sikre gode livsvilkår for thai-norske barn i landet.

Del