Sosialt nettverk

Sjømannskirken har blitt et viktig møtested for nordmenn som oppholder seg over lengre perioder i Pattaya, og som har hatt vanskelig for å skape seg et sosialt nettverk på egen hånd. Gudstjenester, konsertkvelder, lørdagsgrøt, samtalekvelder og turer har vært populære arrangement hvor nordmenn kan møtes og bli kjent. I 2010 hadde sjømannskirken for første gang over 20 000 besøkende.

Del