Kilder

Skrevet av Simon Tangen, Historikarverksemda

Kilder

  • Bud & Hilsen nr. 3/1876
  • Den norske sjømannsmisjon i Gulfhavnene 1876-1956. New Orleans 1956
  • Foreningen til Evangeliets Forkyndelse for skandinaviske Sømænd i fremmede Havne i dens første 25 Aar 1864-1889. Bergen 1889
  • Gunnar Christie Wasberg: Med norsk sjømannsmisjon i hundre år, 1864–1964. Bergen 1964
  • Bilder og kort historie om sjømannskirken i Pensacola, www.pensapedia.com,[lesedato 26.7.2013]

Del