Strategisk plassert kirke

Til tross for at sjømannspresten de første årene bare var tilstede i vinterhalvåret, ble det likevel bygget en egen kirke i Pensacola som stod ferdig i 1878. Kirkebygget ble plassert helt nede ved havnen nettopp for å ha nærhet til skipene og sjøfolkene.

I 1885 brant imidlertid kirken ned til grunnen, men både sjøfolk og fastboende nordmenn gikk sammen og reiste et nytt kirkebygg på den samme tomten. Denne gangen bygget i stein for å unngå at kirken kunne brenne ned igjen. Den nye kirken stod ferdig i 1887.

Del