Betjening fra New York og Baltimore

Etter 70 år med sammenhengende virksomhet ble så sjømannskirken i Philadelphia besluttet nedlagt i 1982. I tillegg til nedadgående besøkstall, var organisasjonens økonomiske stilling en avgjørende faktor i beslutningen. En vanskelig økonomisk situasjon gjorde det nødvendig for Sjømannskirken å revurdere hvor mange stasjoner de hadde råd til å drifte.

Forutsetningen for nedleggelsen var at det fremdeles skulle holdes regelmessige gudstjenester i Philadelphia, av sjømannsprestene i New York og Baltimore.

Del