En skandianavisk kirke

Sjømannskirken i Philadelphia kunne i praksis karakteriseres som en skandinavisk kirke, godt brukt av både finske, danske og svenske sjøfolk. Det skandinaviske fellesskapet ved kirken kom til uttrykk på flere måter. Det ble mellom annet holdt gudstjenester både på dansk og svensk, og arrangementer hvor alle skandinaver i byen ble invitert til kirken.

I slutten av 1940-årene ble den danske foreningen «Sjømannens venner» etablert, med det formål å bistå sjømannskirken i arbeidet med de danske skipene som kom i havn. I slutten av 1950-årene fikk kirken også en svensk sjømannsprest som medarbeider, som skulle ta seg av de rundt 250–300 årlige anløpene av svenske skip.

Del