En skipsfart i endring

Som følge av den internasjonale skipsfartskrisen tidlig i 1970-årene gikk antallet norske anløp på Philadelphia betraktelig ned, noe som også fikk konsekvenser for besøkstallene ved sjømannskirken. Mot 466 norske skip i 1971, var det bare 154 skip som kom i havn i 1981.

Også den trofaste, fastboende menigheten som stammet fra immigranttidens dager hadde på denne tiden skrumpet betraktelig inn, ettersom medlemmene ble stadig eldre og få nye kom til.

Med både færre sjøfolk og fastboende skandinaver så fremtiden for Philadelphia-kirken usikker ut.

Del