Nye rekorder

Som en av USAs største importhavner var Philadelphia i stadig vekst og utvikling, og i etterkrigstiden ble det brukt store ressurser på å modernisere og utvide kaianleggene. I midten av 1950-årene nådde anløpene på havnen nye høyder, og norsk skipsfart fulgte med. I andre halvdel av 1950-årene var det i gjennomsnitt 765 norske årlige anløp på Philadelphia, nå hovedsakelig tank- og bulkbåter.  

Sjømannspresten i Philadelphia hadde det med andre ord travelt. Ettersom liggetiden var kort ble det satset mye på skipsbesøk. Havneområdet var enormt, og sjømannspresten på denne tiden alene om å utføre alle besøkene. Til tross for kort liggetid var besøket ved kirken også godt.

Del