Samlingssted for både sjøfolk og immigranter

Philadelphia befestet i løpet av de første tiårene av 1900-tallet sin posisjon som en av USAs viktigste havnebyer. Norsk skipsfart hadde generelt sett gode vilkår, og sjømannskirken ble derfor også godt besøkt da den ble etablert. Tilstrømmingen av norske innvandrere var fremdeles betydelig på denne tiden, og for mange ble sjømannskirken et viktig holdepunkt og samlingssted i deres nye tilværelse. Sammen med sjøfolkene utgjorde disse immigrantene en trofast, liten menighet i Philadelphia. Oppmøtet ved gudstjenestene var godt, og menigheten ytte viktige bidrag både økonomisk og gjennom frivillig innsats.

Sjømannskirkens lokaler viste seg etter hvert å bli for små. Både leseværelset og kirkeværelset var ofte overfylt. I 1929 ble det derfor besluttet at det var behov for å skaffe større lokaler. Den nye kirken hadde verken tårn eller klokker, men trapper og overdådige søyler som førte inn i det som tidligere hadde vært en gammel bankbygning. Den nye kirken i South Third Street kunne vigsles 3. mai 1931, og kom til å bli tilholdssted for sjømannskirken i Philadelphia i over femti år.

Del