Sjømannskirken starter prøvedrift

Ved inngangen til 1900-tallet hadde imidlertid immigrantmenighetens arbeid for norske sjøfolk avtatt betraktelig. Sjømannskirken bestemte derfor at de selv skulle sette i gang prøvedrift i Philadelphia i 1912. I 1914 ble Philadelphia vedtatt fast stasjon, og i 1919 fikk sjømannspresten også ansvaret for det kirkelige tilbudet ved den nyetablerte sjømannskirken i Baltimore som til daglig ble drevet av en lekbestyrer.

I et senere brev fortalte sjømannsprest Halvor Midtbø hvordan det hadde vært å starte opp arbeidet i byen: «Jeg måtte jo la det bli kjent at jeg var kommet for å oppta arbeidet for Sjømannsmisjonen. Derfor gjorde jeg skipsbesøk om dagen. Men om kvellen ble det å arbeide med å få opp veggen. Der måtte overalls til. Dertil verktøy og materialer. En kvell fikk jeg besøk av en mandaliter, John S. Nielsen. Han kom for å treffe den nye presten. Neste dag fortalte han sine kolleger på jobben at presten gikk i overall og var snekker om kvellene. Dette resulterte i at en hel flokk kom og spurte om det var noe de kunne hjelpe med.»  

Del